ТОП БЮДЖЕТ течен препарат за пране концентрат 3 л.


Код
100236

Тегло
0 кг.

  • Ново
9.99 лв.
-
+


Кратко описание
ТОП БЮДЖЕТ течен препарат 3 л.

Безплатна

доставка над 59.99 лева

  •  Плащане при доставка
  •  Доставка за цяла България
  •  Бърза доставка

ТОП БЮДЖЕТ течен препарат за пране концентрат 3 л.

 Начин на употреба: 1 капачка = 75 мл. Сортирайте прането според цветовете. Вижте етикетите на дрехите и препоръките за пране. Можете да перете едновременно бяло и цветно пране като използвате цветоулавящите кърпички на „АПТА”. Сипете препарата в отделението или поставете директно с чашка в барабана. Изберете подходящата програма. Не използвайте за вълнени дрехи и коприна. Не използвайте при дрехи обозначени със символ: да не се пере на ръка. Не поставяйте директно препарата върху дрехи от лен. Пазете от замръзване. Маркираните 50 броя пранета на опаковката са за средно твърда вода и средно замърсено пране. При нормално замърсено пране и мека вода можете да използвате опаковката за 67 броя пранета. При ръчно пране можете да използвате опаковката за 50 броя пранета.

ПРИ МЕКА ВОДА и ПРИ СРЕДНО ТВЪРДА ВОДА: нормално замърсено пране – 45 мл., средно замърсено пране – 60 мл., при силно замърсено пране – 90 мл. .

ПРИ ТВЪРДА ВОДА : нормално замърсено пране – 60 мл., средно замърсено пране – 90 мл., при силно замърсено пране – 120 мл.

ПРИ РЪЧНО ПРАНЕ : разтворете добре 60 мл. в 10 литра вода и след това поставете дрехите.

Внимание: Знакът за опасност означава, че продукта е дразнещ. Съдържа МЕА-С10-13, АЛКИЛБЕНЗЕНСУЛФОНАТ, НАТРИЕВ ЛАУРЕТ СУЛФАТ,  С 14-15 PAREHT-7, С 12-18 PAREHT-7. Н315 Предизвиква дразнене на кожата. Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. Р103 Преди употреба прочетете етикета. Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба. Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун. Р305+ Р351+ Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате. Р311Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Съдържа БЕНЗИСОТИАЗОЛИНОН. Може да предизвика алергична реакция.

Състав: 5% и повече, но не по-малко от 15% повърхностно активни анийонични вещества. По-малко от 5% сапун, повърхностно активни нейонични вещества, фосфонати. Съдържа също парфюм ( бутилфенил, метелпропинал, хексил синамал), оптични избелители, ензими, бензисотиализонинон, метилисотиализонинон, октилисотиализонинон.

Цена за едно ръчно пране - 0.20 стотинки. Цена за едно машинно пране - 0.15 стотинки / на базата на слабо замърсено пране /, когато продукта не е в промоция ! ТОВА Е НАЙ-НИСКАТА ПАЗАРНА ЦЕНА ЗА 1 БРОЙ ПРАНЕ !

Продукта се произвежда в Белгия.

Други продукти

Loading...