ТОП БЮДЖЕТ прах за пране концентрат 3.30 кг. = 127 пранета


Код
100003

Тегло
3.3 кг.

  • Ново
15.29 лв.
-
+


Кратко описание
ТОП БЮДЖЕТ прах за пране 3.30 кг.

Безплатна

доставка над 59.99 лева

  •  Плащане при доставка
  •  Доставка за цяла България
  •  Бърза доставка

ТОП БЮДЖЕТ прах за пране концентрат 3.30 кг.

 Начин на употреба: Сортирайте прането според цветовете. Вижте етикетите на дрехите и препоръките за пране. Можете да перете едновременно бяло и цветно пране като използвате цветоулавящите кърпички на „АПТА”. Сипете праха в отделението и изберете подходящата програма. Не използвайте за вълнени дрехи и коприна. Не използвайте при дрехи обозначени със символ: да не се пере на ръка.

1 доза = 55 гр./ 63 мл. за 4/5 кг. пране.

ПРИ МЕКА ВОДА : нормално замърсено пране – 26 гр./ 30 мл., средно замърсено пране – 39 гр./ 45 мл., при силно замърсено пране – 70 гр./ 80 мл.

ПРИ СРЕДНО ТВЪРДА ВОДА:  нормално замърсено пране – 26 гр./ 30 мл., средно замърсено пране – 53 гр./ 63 мл., при силно замърсено пране – 83 гр./ 95 мл.

ПРИ ТВЪРДА ВОДА : нормално замърсено пране – 26 гр./ 30 мл., средно замърсено пране – 70 гр./80 мл., при силно замърсено пране – 96 гр./ 110 мл.

ПРИ РЪЧНО ПРАНЕ : разтворете добре 13 гр./ 15 мл. в 10 литра вода и след това поставете дрехите.

Маркираните 60 броя пранета на опаковката са за средно твърда вода и средно замърсено пране. При нормално замърсено пране и мека вода можете да използвате опаковката за 127 броя пранета. При ръчно пране можете да използвате опаковката за 254 броя пранета.

Внимание: Знакът за опасност означава, че продукта е дразнещ. Съдържа НАТРИЕВ СЕЛИКАТ, НАТРИЕВ ДОДЕЦИЛБЕНЗЕНСУЛФОНАТ, ЛАУРЕТ-10. Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. Р103 Преди употреба прочетете етикета. Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. Р305+ Р351+ Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате. Р311Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Състав: По-малко от 5%: сапун,  повърхностно активни нейонични вещества, повърхностно активни анийонични вещества. Съдържа също парфюм и ензими.

Цена за едно ръчно пране - 0.06 стотинки. Цена за едно машинно пране - 0.11 стотинки / на базата на нормално замърсено пране /, когато продукта не е в промоция !

Внимание: Не изпозвайте за пране на вълна, коприна и деликатни тъкани. За деликатни тъкани Ви препоръчваме да използвате продуктите на АПТА в разфасовка от 1.5 л. Да не се използва при дрехи, за които има символ да не се пере на ръка.

Препаратът се произвежда в Белгия.

 

Други продукти

Loading...